طلا
1391/12/1 سه شنبه کارشناسان اداره کل استاندارد استان زنجان کشف کردند: دستکاري و تغيير در نتايج آزمون آزمايشگاه همکار

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان زنجان، با پيگيري انجام شده توسط اداره کل استاندارد استان زنجان تقلب و دستکاري گواهي نتايج آزمون صادره از آزمايشگاه همکار گمرک فرودگاه تهران کشف شد.گزارش حاکي از آن است در طرح کنترل بازار مصنوعات طلا و جواهر استان در بازرسي از يک مرکز عرضه، گل هاي طلايي رنگي کشف شد که بنابر گواهي نصب شده روي محصول، از پليمر مصنوعي پوشانده شده با ورق نورد شده طلاي 24 عيار تهيه شده اند. در ادامه با مشکوک شدن کارشناس اداره کل استاندارد استان زنجان به گواهي نصب شده روي محصول، از گلهاي مذکور نمونه برداري بعمل آمد و در آزمايش مجدد محصول توسط آزمايشگاه همکار تاييد صلاحيت شده مشخص شد اين گل هاي طلايي رنگ تهيه شده از پليمر مصنوعي از نوع پلي کربنات هستند که با کمتر از 2 درصد وزني پودر طلا آبکاري شدند.با توجه به حساسيت موضوع و شناسايي مسبب اصلي اين تقلب، با پيگيري اداره کل استاندارد استان زنجان اصل گواهي نتايج آزمون صادره از آزمايشگاه همکار گمرک فرودگاه تهران دريافت و مشخص شد وارد کننده اين گلها اقدام به دستکاري و تغيير نتايج آزمون کرده است.

بیشتر
نسخه قابل چاپ