خبر
1391/1/16 چهارشنبه رشد 166 درصدي مصوبات تدوين استاندارد ملي در خوزستان

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد خوزستان و به نقل از مسئول تدوين استاندارد خوزستان، مهندس فرزانه خوشنام،  روند تدوين استاندارد در اين اداره کل  در سال 90  همچون سال 89 رشد چشمگيري داشته است ، به طوري که تا پايان سال، با  برگزاري تعداد 108 اجلاسيه کميته ملي شامل  اجلاسيه کميته ملي مکانيک و فلز شناسي ، شيميايي و پليمر ، مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني، بيولوژي و ميکروبيولوژي ، برق و الکترونيک ، خوراک و فرآورده هاي کشاورزي ، پوشاک و فرآورده هاي نساجي و الياف ، چوب و فرآورده هاي چوبي ، سلولزي و کاغذ ، مواد معدني ، خودرو و نيرومحرکه ، اندازه شناسي ، اوزان و مقياسها ، مهندسي پزشکي ،چرم و پوست و پايپوش و مواد معدني که در آن  228 پيش نويس استاندارد مورد بررسي قرار گرفت ، پس از بررسي لازم در نهايت تعداد 266 استاندارد ملي تصويب شد.وي تصريِح کرد:  در سال 89  نيز 102 استاندارد ملي در اين اداره کل تدوين شده اما در سال 90 نسبت به سال گذشته رشد 166 درصدي داشته است.قابل ذکر است هم اينک اين اداره کل با تدوين 266 استاندارد، پس از تهران رتبه دوم کشور را دارا مي باشد.

بیشتر
نسخه قابل چاپ