هندسي
1391/2/26 سه شنبه پيش نويس استاندارد ويژگي هاي هندسي محصول

تازه هاي ايزو
سازمان ايزو (ISO) و سازمان استاندارد آلمان اقدام به چاپ کتاب مشترکي در خصوص ويژگي هاي هندسي محصول (GPS) نموده اند که پايه 120 استاندارد ايزو براي هماهنگي در رسم فني جهت بهره گيري در توليد وتجارت در سطح جهاني مي باشد.کتاب ويژگيهاي هندسي محصول – کشف مسير در GPS ، توسط آقاي دکتر Henrik S.Nielsen رييس کميته فني ISO/TC 213 که استانداردهاي GPS را براي کشورهاي ملي عضو سازمان ايزو در 23 کشور تدوين نموده ، تآليف شده است. استانداردهاي GPS ، يک زبان بين المللي از نمادها را براي بيان تلرانس (رواداري) در طراحي فني، ارايه مي دهند. استفاده از اين استاندارد که در کشور مرجع تدوين گرديده و امکان بکارگيري آن در کشورهاي ديگر وجود دارد، موجب مي گردد طراحي بدون توضيحات طراح کاملا شفاف و کاربردي باشد.Dr. Nielsen اظهار مي دارد: هدف از اين کتاب تا حدودي کارآيي آن به عنوان کتاب درسي در مدارس و دانشگاهها است. با اين وجود مي توان آنرا براي مطالعه شخصي به عنوان مرجع نيز استفاده نمود." هدف از اين کتاب از يک سو ارايه دانش کافي براي مطالعه و تفسير نقشه هاي GPS و از سوي ديگر داشتن «فرهنگ لغات» و دانش دستور زبان بيان الزامات هندسي در صحت فرموله نمودن اجزاي الزامات GPS مي باشد.اين کتاب نشان مي دهد که چگونه افراد مي توانند از مرحله برنامه ريزي اوليه تا توليد محصول از اين استاندارد بهره گيرند و اين بدان دليل است که استاندارد مذکور الزامات عملي مورد نياز را به صورت دقيق مورد بررسي قرار مي دهد و موجب کاهش چشم گير قيمت محصولات مي گردد.ويژگي هاي هندسي محصول – کشف مسير در GPS (داراي 378 صفحه ، فرمت B5 ، صرفاً به زبان انگليسي با ISBN به شماره 8-721-7310-87-978 ( مي باشد . اين کتاب از طريق موسسات ملي عضو سازمان ايزو و يا دبيرخانه مرکزي ايزو و همچنين از طريق فروشگاههاي ايزو و يا تماس با بخش بازاريابي ، ارتباطات و اطلاعات به قيمت 70 فرانک سوئيس قابل تهيه و دسترسي مي باشد.

 

بیشتر
نسخه قابل چاپ